Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder …

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder …

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder …

Veiling CO2-reductiecertificaten voor AEX genoteerde organisatie

Een AEX genoteerde organisatie compenseert haar CO2-uitstoot middels investeringen in CO2-reductieprojecten elders in de wereld. Het verwachte volume bedraagt 30.000 ton, gecompenseerd door de aankoop van Gold Standard VER’s.

De organisatie verkrijgt via de Climex veiling toegang tot de internationale markt voor CO2-reductiecertificaten.

Verkopers van VER’s kunnen voor meer informatie en voor deelname contact opnemen met Climex via csdesk@climex.com of via +31-20-3056200.

De veiling wordt gehouden op dinsdag 31 mei 2016, van 14:10 tot 14:30 uur.

GVO-veilingen Rijksoverheid

In opdracht van de Rijksoverheid organiseert Climex online veilingen voor de aankoop van Garanties van Oorsprong (GVO’s). De Rijksoverheid wil middels de aankoop van GVO’s garanderen dat de elektriciteit die zij verbruikt afkomstig is van windmolenparken in Nederland en Europa.

Lees verder …

Climex biedt online oplossing om klimaatneutraal te ondernemen

Nederlandse bedrijven en overheden zoeken naar mogelijkheden om klimaatneutraal te ondernemen. Dit kan o.a. door de CO2-uitstoot te compenseren en door duurzaam opgewekte energie te verbruiken.

Vanaf vandaag kunnen bedrijven en organisaties via de Climex website hun totale CO2-uitstoot berekenen en direct compenseren.

Via de rekenmodule op de website kan het jaarlijkse energieverbruik worden ingevuld, samen met andere componenten zoals het brandstofverbruik van het wagenpark. De module berekent hoeveel CO2-certificaten nodig zijn om de uitstoot volledig te compenseren en zo klimaatneutraal te ondernemen.

Lees verder …

Nieuwe Aanbestedingswet vergemakkelijkt innovatief inkoopbeleid voor energie

Overheden en overheidsinstanties zijn verplicht om duurzaam in te kopen. Voor de inkoop van elektriciteit en aardgas gelden vaak aanvullende wensen vanuit de organisatie om bij te dragen aan ‘additionaliteit’. Dit betekent dat die partijen willen bijdragen aan de realisatie van nieuwe duurzame opwekinstallaties zoals windmolens. In de praktijk blijkt men hierin vaak gehinderd te worden door de Europese Aanbestedingswetgeving.

De Aanbestedingswet wijzigt deze zomer waardoor meer ruimte ontstaat voor innovatief en duurzaam inkopen.

Nieuw in de Aanbestedingswet is het ‘innovatiepartnerschap’, een nieuwe procedure, die de weg vrijmaakt voor nieuwe inkoopmethodes op het gebied van energie.

Lees verder …

Productiebevriezing olieproductie ijdele hoop

De prijzen van elektriciteit en aardgas worden nog steeds in grote mate bepaald door de prijs van olie. Al enkele jaren is er sprake van overproductie van olie in de wereld, en dat weegt op de prijzen.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft recent aangegeven te verwachten dat een evenwicht in vraag en aanbod op de oliemarkt in de tweede helft van dit jaar dichterbij zal komen. De voornaamste reden hiervoor is de verwachte daling van schalieolieproductie en de olieproductie van Iran, dat tegenwoordig weer vrijuit mag exporteren maar achter blijft bij de verwachtingen.

Lees verder …

‘Financiële omslagpunt hernieuwbare energie is bereikt’

Het omslagpunt voor hernieuwbare energie is bereikt: in steeds meer landen is duurzaam opgewekte elektriciteit goedkoper dan fossiele energie. Dat bleek uit de aflevering van Tegenlicht ‘Doorbraak van duurzaam’ die op zondag 13 maart werd uitgezonden. Nederland heeft die historische omslag nog niet gemaakt, maar steeds meer landen wel.

Lees verder …

Energiekosten vaak te hoog door inefficiënte administratie

Veel grootverbruikers van energie betalen te hoge energiekosten. Soms omdat ze voor aansluitingen betalen die niet (meer) tot het contract behoren, en soms wordt er onnodig veel energie verbruikt. Dat komt omdat ze de administratie van hun energie-aansluitingen en het inzicht in energieverbruiken onvoldoende hebben geautomatiseerd.

Lees verder …

RECs Market Meeting 2016 groot succes

Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd vond op 8 en 9 maart het congres van RECs International plaats in het Krasnapolsky Hotel te Amsterdam. Het congres was drukbezocht door spelers uit de environmental commodity en energiemarkten uit meer dan 40 landen. Als afronding van de eerste dag heeft Climex deelgenomen aan de paneldiscussie waarbij de actualiteiten van de dag, en in het bijzonder de rol van de grootverbruiker werden besproken.

Lees verder …

Veiling voor CO2-certificaten voor AEX genoteerde organisatie

Een AEX genoteerde organisatie compenseert haar CO2-uitstoot middels investeringen in CO2-reductieprojecten elders in de wereld. Het verwachte volume bedraagt 20.000 ton, gecompenseerd door de aankoop van Gold Standard VER’s.

Lees verder …

Veiling voor Wagenplan

Wagenplan compenseert als eerste auto-leasemaatschappij van Nederland de gehele CO2-uitstoot van haar wagenpark. Zij doet dit door te investeren in CO2- reductieprojecten zoals duurzame energie projecten in ontwikkelingslanden waarbij naast CO2-reducties ook 

Lees verder …

Structuur in grillige energiemarkt

De prijzen op de energiemarkten laten momenteel een sterk neerwaartse trend zien. De alsmaar dalende olieprijs, die onlangs het laagste niveau aantikte in bijna dertien jaar, trekt de prijzen voor gas- en elektriciteitscontracten omlaag. Begin vorig jaar was de marktconsensus dat de energieprijzen juist zouden stijgen, maar het tegendeel bleek waar. Wat is nu het juiste moment en de beste strategie om energieprijzen vast te zetten?

Lees verder …

Nederland consumeert recordhoeveelheid groene stroom

Nederland heeft vorig jaar een recordhoeveelheid groene stroom geconsumeerd, blijkt uit nieuwe cijfers van CertiQ, de instantie die de garanties van oorsprong uitgeeft voor in Nederland geproduceerde groene elektriciteit. Net als Climex constateert CertiQ dat steeds meer consumenten, zowel particulier als zakelijk, willen weten waar hun energie vandaan komt en welke impact hun energieconsumptie heeft op de leefomgeving.

Lees verder …

Nederland heeft nieuwe businessmodellen nodig in energietransitie

Hoewel Nederland binnen Europa achterloopt bij de verduurzaming van zijn energielandschap, behoren de grootverbruikers van energie in ons land tot de duurzaamste in Europa, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Climex en Accenture.

Het rapport “How large energy consumers can power the Energy Transition” is nu beschikbaar.

Lees verder …

Verduurzaming gas heeft ook sociale impact

Climex ziet de vraag naar ‘duurzaam aardgas’ toenemen. In de praktijk is aardgas dat duurzaam is opgewekt slechts beperkt beschikbaar. Er is bovendien onduidelijkheid over het product en de prijs is navenant hoog. Een interessant alternatief is om de CO2-uitstoot die bij verbranding van aardgas vrijkomt via CO2-reductieprojecten in ontwikkelingslanden te compenseren.

Lees verder …

Nederlandse duurzaam opgewekte energie blijft schaars

In Nederland opgewekte duurzame elektriciteit blijft schaars, maar Climex ziet de vraag naar garanties van oorsprong (GVO’s) van Nederlandse installaties steeds meer toenemen. 

Lees verder …

Klimaattop Parijs markeert omslagpunt

De klimaattop in Parijs in de laatste maand van 2015 heeft geleid tot duidelijk afspraken om de opwarming van de aarde te beperken. Het akkoord, waarover meer dan 190 landen in totaal vier jaar hebben onderhandeld, markeert een omslagpunt in de energiesector.

Lees verder …