Verduurzaming gas heeft ook sociale impact

18 januari 2016

Climex ziet de vraag naar ‘duurzaam aardgas’ toenemen. In de praktijk is aardgas dat duurzaam is opgewekt slechts beperkt beschikbaar. Er is bovendien onduidelijkheid over het product en de prijs is navenant hoog. Een interessant alternatief is om de CO2-uitstoot die bij verbranding van aardgas vrijkomt via CO2-reductieprojecten in ontwikkelingslanden te compenseren.

Dit alternatief wordt steeds vaker door energiebedrijven aangeboden. Maar bedrijven en overheden kunnen dat ook makkelijk zelf regelen.

Wat is groen gas?

Biogas is gas dat duurzaam is opgewekt uit bijvoorbeeld koeienmest. Dat gas kan worden opgewaardeerd naar groen gas door CO2 te onttrekken totdat het gas een calorische waarde heeft vergelijkbaar met dat van aardgas uit het Nederlandse gasnetwerk.

Er bestaat een certificeringssysteem voor groen gas dat aantoont dat een hoeveelheid gas daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Deze certificaten heten net als bij duurzame elektriciteit Garanties van Oorsprong (GVO’s). De beschikbaarheid van deze GVO’s is echter gering en de prijs navenant hoog en daarom in de praktijk geen aantrekkelijke optie om gasverbruik te verduurzamen.

Een andere methode om aardgas te verduurzamen is door de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de verbranding van het gas te compenseren met de aanschaf van CO2-certificaten. Deze certificaten heten Verified Emission Reductions (VERs) en worden uitgegeven door officiële instanties op basis van werkelijk gemeten CO2-reducties van projecten in ontwikkelingslanden.

Cook stoves

Voorbeelden van zulke projecten zijn onder meer elektriciteit uit windparken, biomassa- installaties of projecten waarbij ‘cook stoves’ worden uitgedeeld die CO2-reducerend werken doordat veel minder brandstof nodig is om te koken. Deze projecten hebben ook een sociale impact, waarbij gezondheid, scholing en infrastructuur belangrijke thema’s zijn.

Organisaties kunnen met terugwerkende kracht hun aardgasverbruik verduurzamen door deze CO2-certificaten aan te kopen. Neem voor meer informatie contact op met de Trading afdeling van Climex.


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...