Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

19 juli 2016

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Wanneer er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt dan is de minister van plan om verplichtende maatregelen in de vorm van wet- en regelgeving in te stellen voor onder meer de energie-intensieve industrie waaronder de staal-, chemie- en metaalbedrijven vallen. Ook andere sectoren zullen in dat geval worden verplicht energiebesparende maatregelen toe te passen. Zo wordt er een energiebesparingsverplichting voor corporaties en kleine bedrijven voorbereid die moet resulteren in 20 Petajoule besparing, zullen kantoren meer energie moeten gaan besparen op het gebied van verlichting en verwarming, en wordt er nagedacht over een tenderregeling voor het implementeren van energiebesparende maatregelen bij eindgebruikers. Dit alles om in 2020 een energiebesparing van in totaal 100 Petajoule binnen Nederland gerealiseerd te hebben.

Climex herkent dat er in de zakelijke markt veel winst behaald kan worden op het gebied van energiebesparing. Nog lang niet overal worden maatregelen toegepast waarvan de terugverdientijd 5 jaar of minder is, terwijl de Wet Milieubeheer dit bedrijven wel verplicht. Een veel gehoord argument waarom projecten voor energiebesparing niet van de grond komen is dat deze projecten onvoldoende kunnen concurreren met commerciële projecten die een kortere terugverdientijd hebben of een hoger financieel rendement. Daarnaast hanteren bedrijven vaak doelstellingen voor financieel resultaat, CO2-reductie en energiebesparing, die soms met elkaar conflicteren.

Succesvolle energiebesparende maatregelen leveren ook financieel voordeel op, door verminderd energieverbruik, wat leidt tot een structureel lagere energierekening. Dit financiële resultaat kan meer gecommuniceerd worden om zo organisaties aan te sporen werk te maken van energiebesparing. Vooraf worden energiebesparingsprojecten grondig doorberekend, maar achteraf is de analyse en communicatie van het behaalde resultaat nog beperkt.

Climex biedt adviesdiensten aan op dit gebied voor de zakelijke markt. Zo analyseren wij onder andere het energieverbruiksprofiel van organisaties om het effect van energiebesparingsmaatregelen vast te stellen, of om te bepalen welke energiebesparingsmaatregelen op welke plek in een organisatie het meeste effect kunnen sorteren. Deze inzichten zijn van waarde om een energiebesparingsprogramma op te zetten, om de resultaten van een lopend programma te monitoren of om een voltooid programma te evalueren om vervolgens deze kennis te gebruiken voor nieuwe projecten.

Wilt u meer weten over wat wij voor u op dit gebied kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...