Structuur in grillige energiemarkt

25 februari 2016

De prijzen op de energiemarkten laten momenteel een sterk neerwaartse trend zien. De alsmaar dalende olieprijs, die onlangs het laagste niveau aantikte in bijna dertien jaar, trekt de prijzen voor gas- en elektriciteitscontracten omlaag. Begin vorig jaar was de marktconsensus dat de energieprijzen juist zouden stijgen, maar het tegendeel bleek waar. Wat is nu het juiste moment en de beste strategie om energieprijzen vast te zetten?

Net als voor financiële commodities geldt dat prijsbewegingen zich moeilijk laten voorspellen. Om niet geheel blootgesteld te staan aan de grillen van de markt kunnen grootverbruikers ervoor kiezen om een inkoopstrategie te volgen die aansluit bij het risicoprofiel van hun organisatie. Climex helpt grootverbruikers in het proces om tot een optimale inkoopstrategie te komen door het uitvoeren van een prijsrisicomanagement-analyse.

Climex rekent met een geavanceerd programma en op basis van historische prijsgegevens en Monte Carlo simulaties (waarbij een fysiek proces niet één keer maar vele malen wordt gesimuleerd, steeds met andere startcondities) de verwachte uitkomsten uit van verschillende inkoopstrategieën. Dit doen we op basis van het verbruiksprofiel van de grootverbruiker. De uitkomsten van verschillende strategieën zetten wij naast elkaar. Deze uitkomsten geven een goed inzicht in mogelijke energiekosten.

Risicoprofiel

Vervolgens definiëren we een risicoprofiel van de organisatie. Dat geeft onder andere aan wat de prijssensitiviteit is, dus hoe groot het effect is van een prijsstijging op budgetten of op het rendement van de organisatie. Het risicoprofiel is voor iedere organisatie verschillend. De resultaten van de prijsrisicomanagement-analyse kunnen vervolgens worden gebruikt om een gemotiveerd besluit te nemen over de te hanteren inkoopstrategie.

Bij prijsrisicomanagement gaat het dus niet over wel of niet speculeren op prijsbewegingen, maar om het verkrijgen van beter inzicht van mogelijke kosten, het definiëren van het risicoprofiel van de organisatie om vervolgens objectief te anticiperen op prijsbewegingen.

Wilt u uw inkooporganisatie verder professionaliseren met een gedegen en goed beargumenteerd inkoopbeleid, of uw huidige inkoopbeleid laten beoordelen, neem dan contact met ons op.


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...