Productiebevriezing olieproductie ijdele hoop

12 mei 2016

De prijzen van elektriciteit en aardgas worden nog steeds in grote mate bepaald door de prijs van olie. Al enkele jaren is er sprake van overproductie van olie in de wereld, en dat weegt op de prijzen.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft recent aangegeven te verwachten dat een evenwicht in vraag en aanbod op de oliemarkt in de tweede helft van dit jaar dichterbij zal komen. De voornaamste reden hiervoor is de verwachte daling van schalieolieproductie en de olieproductie van Iran, dat tegenwoordig weer vrijuit mag exporteren maar achter blijft bij de verwachtingen.

Sinds de laagste notering van de olieprijs in januari ($ 27) is de prijs opgelopen tot $ 44. Dit is nog steeds lager dan de gemiddelde prijs over 2015 ($ 54). De ontwikkeling van de olieprijs is ook van groot belang voor partijen die de prijzen van elektriciteit en aardgas voor de komende leveringsjaren nog moeten vastzetten onder hun huidige contract of zelfs nog contracten moeten afsluiten voor 2017 en verder.

Verwachtingen in rook opgegaan

In april liepen de prijzen sterk op in aanloop naar de bijeenkomst van de OPEC-landen in Doha, zie grafiek. De landen spraken daar over eventuele beperking van de productie. In aanloop naar de bijeenkomst was de verwachting dat  er afspraken gemaakt zouden worden over productiebevriezing op het huidige niveau. Maar Iran en Saoedi-Arabië gingen niet akkoord waardoor de verwachtingen in rook opgingen.

Toch stegen de marktprijzen in de daaropvolgende week verder door stakingen in Koeweit en de terugvallende olieproductiecijfers in de Verenigde Staten. De prijzen van steenkool, en daarmee voor elektriciteit, bewogen mee met de olieprijzen. Ook de gasprijs kende een stijging die samenhing met het sentiment op de oliemarkt.

Inmiddels is de rust op de markt weer enigszins teruggekeerd nu Amerikaanse oliereserves zijn toegenomen en de productie van met name Irak en Iran in April is opgelopen.

Vastzetten of juist niet

Of het een goed moment is om prijzen nu vast te zetten of juist niet hangt enerzijds af van de marktverwachtingen en ontwikkelingen en anderzijds van het risicoprofiel van een organisatie. Naast subjectieve keuzes bestaan er ook objectieve inkoopstrategieën die gevolgd kunnen worden. Gezien de grilligheid van de markten adviseren wij organisaties een helder geformuleerd inkoopbeleid te volgen die het beste aansluit bij de uitgangspunten en het risicoprofiel van de organisatie.


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...