Nederland heeft nieuwe businessmodellen nodig in energietransitie

20 januari 2016

Hoewel Nederland binnen Europa achterloopt bij de verduurzaming van zijn energielandschap, behoren de grootverbruikers van energie in ons land tot de duurzaamste in Europa, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Climex en Accenture.

Het rapport “How large energy consumers can power the Energy Transition” is nu beschikbaar.

Nieuwe rol voor de consument

De energieconsumenten willen in toenemende mate weten waar hun elektriciteit vandaan komt. Ook willen ze hun elektriciteit van Nederlandse hernieuwbare energieprojecten inkopen. Ze hopen dat daarmee nieuwe groene energieprojecten tot stand komen. In de praktijk blijkt dit echter nog niet zo makkelijk te realiseren.

Dat komt in de eerste plaats doordat het aanbod van Nederlandse duurzaam opgewekte energie niet kan voldoen aan de vraag. Ten tweede is het aanbod nog onvoldoende vrij verhandelbaar en ten derde wordt het systeem van garanties van oorsprong (GVO’s) nog onvoldoende toegepast als transparante en effectieve markt, waardoor de premie voor duurzaamheid de additionele groei onvoldoende stimuleert.

Wij zien mogelijkheden om tot geheel nieuwe businessmodellen te komen door de grootverbruikers van Nederland op een andere manier te betrekken bij de ontwikkelingen van duurzame opwekinstallaties zoals windmolenparken.

Energiedialoog

Met dit rapport hopen we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de energiedialoog die minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil losmaken met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Kamp benadrukte deze week in zijn langverwachte Energierapport de noodzaak om de omslag te maken naar een duurzamere energiemix. Daarbij ontbraken concrete maatregelen. Wel werd een oproep gedaan aan alle Nederlanders om deel te nemen aan de energiedialoog. Met de ideeën die uit deze dialoog voortkomen wil Kamp toewerken naar een beleidsagenda met concrete voorstellen richting een CO2-arme energievoorziening in 2050.

 

 


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...