Nieuwe Aanbestedingswet vergemakkelijkt innovatief inkoopbeleid voor energie

12 mei 2016

Overheden en overheidsinstanties zijn verplicht om duurzaam in te kopen. Voor de inkoop van elektriciteit en aardgas gelden vaak aanvullende wensen vanuit de organisatie om bij te dragen aan ‘additionaliteit’. Dit betekent dat die partijen willen bijdragen aan de realisatie van nieuwe duurzame opwekinstallaties zoals windmolens. In de praktijk blijkt men hierin vaak gehinderd te worden door de Europese Aanbestedingswetgeving.

De Aanbestedingswet wijzigt deze zomer waardoor meer ruimte ontstaat voor innovatief en duurzaam inkopen.

Nieuw in de Aanbestedingswet is het ‘innovatiepartnerschap’, een nieuwe procedure, die de weg vrijmaakt voor nieuwe inkoopmethodes op het gebied van energie.

Minder risico voor innovatieve ondernemers

Waar de nieuwe procedure zich in feite doet gelden is dat een aanbestedende dienst een partnerschap aan kan gaan met een ondernemer voor zowel de ontwikkeling als de aankoop zonder dat er een aparte, reguliere aanbesteding nodig is voor de aankoop. Voorheen bestond hierin een groot risico voor de innovatieve ondernemer dat hij door de ontwikkeling van zijn product uitgesloten zou kunnen worden van de reguliere aanbesteding vanwege voorkennis en het concurrentievoordeel dat hij daarmee had weten te bemachtigen.

Inkopen bij de bron

De procedure kan worden gebruikt voor iets totaal nieuws dat nog niet op de markt beschikbaar is of een aanmerkelijke verbetering van een product, dienst of proces dat al bestaat. Denk hierbij aan verbeteringen in bouw- of constructieprocessen of, waar wij bij Climex aan werken, aan het aanbesteden van elektriciteit waarbij de elektriciteit voor lange termijn wordt gecontracteerd rechtstreeks met de exploitant van een opwekinstallatie, zoals windmolens, een zogenaamde Power Purchase Agreement.

Per 18 april had Nederland de Europese Aanbestedingsrichtlijnen moeten implementeren in nationale wetgeving. Minister Kamp heeft op 9 maart aangegeven dat implementatie op deze termijn niet mogelijk was en dat de amendementen op de Aanbestedingswet 2012 per 1 juli in werking zullen treden, vanaf dat moment zal het innovatiepartnerschap dus ook gebruikt kunnen worden.

 


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...