Nederland consumeert recordhoeveelheid groene stroom

25 februari 2016

Nederland heeft vorig jaar een recordhoeveelheid groene stroom geconsumeerd, blijkt uit nieuwe cijfers van CertiQ, de instantie die de garanties van oorsprong uitgeeft voor in Nederland geproduceerde groene elektriciteit. Net als Climex constateert CertiQ dat steeds meer consumenten, zowel particulier als zakelijk, willen weten waar hun energie vandaan komt en welke impact hun energieconsumptie heeft op de leefomgeving.

Uit de cijfers blijkt dat de hoeveelheid groene stroom waarvoor certificaten (garanties van oorsprong of GVO’s) zijn afgeboekt in 2015 is gestegen met 12,5%. Nog niet eerder zijn er in een jaar zoveel GVO’s afgeboekt, namelijk 42,6 terrawattuur (TWh), vergeleken met 38 TWh in 2014. Daarbij is de vraag naar certificaten voor stroom uit wind in twee jaar met 66% fors gestegen en uitgegroeid tot meer dan 12 TWh per jaar. Ook het afboeken van GVO’s voor zon is in 2015 relatief sterk toegenomen.

Welke windmolen levert mijn stroom?

Bij Climex signaleren we dat met name de vraag naar Nederlandse GVO’s stijgt en dat zowel particulieren als grootverbruikers willen weten waar hun groene stroom vandaan komt. Die wensen worden soms zo specifiek dat eindgebruikers willen weten van welke windmolen hun stroom afkomstig is.

Climex ontzorgt grootverbruikers met het inkopen en afboeken van GVO’s. Veel grootzakelijke consumenten verwerken deze afgeboekte GVO’s in hun carbon footprint. Die ontwikkeling laat zien dat GVO’s niet alleen gaan over hoe en wanneer de energie is geproduceerd, maar ook over de impact die deze energie heeft op de leefomgeving. Dit werpt een nieuw licht op de maatschappelijke waarde van een GVO.

De dynamiek waarbij grootverbruikers en particuliere consumenten meer waarde hechten aan transparantie over de herkomst van groene stroom en de stijgende vraag naar in Nederland opgewekte groene stroom raakt bovendien een andere belangrijke kwestie: namelijk dat het aanbod niet voldoet aan de vraag. Lees hier meer over deze uitdaging in ons rapport ‘How large consumers can power the energy transition’


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...