Referenties

Welke resultaten wij leveren en op welke manier wij dat doen? Dat laten we graag vertellen door onze klanten:


Een kundig adviseur met visie en daadkracht

Provincie Noord-Holland heeft met Climex in opdracht van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) een collectief van acht provincies gevormd. Het collectief heeft met ter zakenkundig advies van Climex een energie inkoopstrategie uitgewerkt, waardoor twee succesvolle aanbestedingen zijn gerealiseerd. De overeenkomsten die daaruit zijn voortgekomen resulteren in: 100% groene elektriciteit uit Nederland; additionaliteit; een kansendossier voor kennisontwikkeling; flexibiliteit
voor inbreng van zelf opgewekte energie; stimulering van innovatie en levering van 100% groen gas.

Meer informatie

Sterk analytisch vermogen gecombineerd met actuele kennis van de markt

Enexis heeft in samenwerking met andere netbeheerders in opdracht van Netbeheer Nederland onderzoek gedaan naar verduurzamingsmogelijkheden van netverliezen aardgas. Wij hebben voor dit onderzoek gebruik gemaakt van Climex om een actueel overzicht van de markt te krijgen, waaronder aanbod, vraag en prijsbewegingen, van de diverse verduurzamingsmogelijkheden. Wij vonden het prettig dat Climex binnen een kort tijdsbestek de gewenste data kon verzamelen en analyseren en een gedegen, constructief marktrapport kon opleveren.

Meer informatie

Een professionele adviseur met sterke visie op de transitie van het energielandschap

Accenture heeft in samenwerking met Climex onderzoek gedaan naar het veranderende energielandschap van Nederland. In Climex vonden wij een partner met dieptekennis van de energiemarkt en met name van het gedrag van grootverbruikers. De resultaten van het onderzoek hebben wij met Climex verwerkt in een rapport.

Meer informatie

Een uniek veilingplatform dat aansluit bij het gedachtegoed van Europees aanbesteden

De Rijksoverheid maakt van diverse diensten van Climex gebruik. Het bedrijf biedt ons een uniek veiling platform dat aansluit bij het gedachtegoed van Europees aanbesteden. Climex heeft specialistische kennis van de energiemarkt en weet de juiste brug te slaan tussen onze wensen en de mogelijkheden die de markt vandaag biedt. Wij zien ook dat Climex de afgelopen jaren een sterke visie heeft ontwikkeld op het energielandschap van de toekomst en de dynamiek waarin de energiemarkt vandaag verkeert.

Meer informatie

Verduurzaming energie ruimschoots gehaald binnen gestelde budgetten en tijdslijnen

KPN realiseert ambitieuze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook op het gebied van energieverbruik zijn wij ambitieus: 100% van het totale energieverbruik wordt duurzaam opgewekt. De inkoop van duurzame energie hebben wij voor een deel uitbesteed aan Climex.

Meer informatie

Actuele kennis van de markt en de Europese aanbestedingswetgeving

Gemeente Rotterdam stelt hoge kwaliteitseisen aan haar leveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaamheid en social return. Voor de levering van elektriciteit en aardgas betekent dit het vinden van de juiste balans tussen wat wij willen en wat energieleveranciers kunnen aanbieden. Climex heeft met haar kennis van de energiemarkten en aanbestedingswetgeving sterk bijgedragen aan het succes van onze aanbestedingen.

Meer informatie

Toegang tot de mondiale markt via verschillende distributie kanalen

Vattenfall kent Climex sinds het ontstaan van de CO2-markten als een organisatie die vraag en aanbod op efficiënte en transparante wijze met elkaar verbindt. Ze hebben een uniek online veilingplatform voor inkoop en verkoop van grote volumes certificaten en bieden daarmee een oplossing voor een markt met relatief weinig prijstransparantie en liquiditeit. Naast de techniek biedt Climex heldere spelregels en een efficiënte oplossing voor het afwikkelen van transacties.

Meer informatie