Klimaattop Parijs markeert omslagpunt

2 januari 2016

De klimaattop in Parijs in de laatste maand van 2015 heeft geleid tot duidelijk afspraken om de opwarming van de aarde te beperken. Het akkoord, waarover meer dan 190 landen in totaal vier jaar hebben onderhandeld, markeert een omslagpunt in de energiesector.

Het laat zien dat het klimaatprobleem inmiddels wereldwijd wordt erkend en de gevolgen hebben een kostprijs gekregen. Daardoor is de urgentie om in actie te komen is toegenomen.

Niet alleen in de politiek is deze boodschap aangekomen. In mei van vorig jaar riepen 2.000 topmensen uit het internationale bedrijfsleven al gezamenlijk op tot versnelde de-carbonisatie. Ook zagen we in 2015 de eerste desinvesteringen van institutionele investeerders die zich afwenden van bedrijven actief in de fossiele brandstoffen industrie.

Nederland zal op zijn beurt nog flinke stappen moeten zetten om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te realiseren. Wij als Climex zien dat steeds meer Nederlandse organisaties in de publieke en dienstverlenende sector hernieuwbare energie een belangrijk onderdeel hebben gemaakt van hun bedrijfsstrategie waardoor de vraag naar groene elektriciteit en groen gas stijgt.

Samen met onze klanten zoeken we naar manieren en business modellen om de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten te stimuleren, zodat het aanbod aan kan sluiten op de vraag en Nederland dichter bij de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Energieakkoord komt.

 


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...