GVO-veilingen Rijksoverheid

17 mei 2016

In opdracht van de Rijksoverheid organiseert Climex online veilingen voor de aankoop van Garanties van Oorsprong (GVO’s). De Rijksoverheid wil middels de aankoop van GVO’s garanderen dat de elektriciteit die zij verbruikt afkomstig is van windmolenparken in Nederland en Europa.

Met de eerste veilingen op 29 maart jl. is een mix van Nederlandse en Europese wind aangekocht.

De overige Garanties van Oorsprong, een mix van Nederlandse wind (circa 42.000) en Europese wind (circa 555.000), zullen worden aangekocht middels veilingen die plaats zullen vinden op de volgende data:

  • 3 mei 2016
  • 17 mei 2016
  • 31 mei 2016 (optioneel, afhankelijk van het totaal aangekochte volume op 3 en 17 mei 2016)

De levering van de verkochte GVO’s moet geschieden uiterlijk 15 december 2016. De GVO’s moeten zijn uitgegeven in 2016.

Verkopers van GVO’s kunnen voor meer informatie en voor deelname contact opnemen met Climex via csdesk@climex.com of via +31-20-3056200.

De Rijksoverheid verbruikt uitsluitend duurzaam opgewekte elektriciteit. Om te garanderen dat de elektriciteit die door de Rijksoverheid wordt verbruikt duurzaam is opgewekt koopt zij Garanties van Oorsprong (GVO’s), het wettelijke instrument dat de herkomst van duurzaam opgewekte elektriciteit garandeert. GVO’s zijn certificaten die in Nederland worden uitgegeven door CertiQ en de herkomst aantonen van 1 MWh elektriciteit opgewekt uit een duurzame installatie, zoals een windmolen, biomassacentrale of zonnepaneel. Door het certificaat aan te kopen en door te halen kan een verbruiker van anonieme elektriciteit de herkomst zoals vermeld op de GVO claimen.