‘Financiële omslagpunt hernieuwbare energie is bereikt’

31 maart 2016

Het omslagpunt voor hernieuwbare energie is bereikt: in steeds meer landen is duurzaam opgewekte elektriciteit goedkoper dan fossiele energie. Dat bleek uit de aflevering van Tegenlicht ‘Doorbraak van duurzaam’ die op zondag 13 maart werd uitgezonden. Nederland heeft die historische omslag nog niet gemaakt, maar steeds meer landen wel.

Goedkoper dan fossiel

Tegenlicht toont met actuele voorbeelden aan dat duurzaam opgewekte energie goedkoper begint te worden dan energie uit fossiele bronnen. Zo is in de Verenigde Arabische Emiraten recentelijk een zonneproject gerealiseerd waarbij de prijs per kWh onder de 6 dollarcent is uitgekomen. Deze zonne-energie is daarmee goedkoper dan energie opgewekt uit kolen en gas.

Naast de Verenigde Arabische Emiraten duikt de prijs van zonne-energie onder die van conventionele energieproductie in tal van andere landen, waaronder India, Brazilië, Australië, Chili, delen van de Verenigde Staten, Spanje en Italië. Duitsland verwacht het omslagpunt te bereiken in 2017. De verwachting is dat het omslagpunt binnenkort ook voor windenergie gaat plaatsvinden.

Tipping point

Climex ziet dit als een belangrijk ‘tipping point’ dat de energietransitie nodig heeft om wereldwijd in een stroomversnelling te komen. Investeerders kijken namelijk in grote mate naar de Return on Investment (het rendement) en wanneer deze beter is dan van projecten voor fossiel opgewekte energie, zal kapitaal eerder in duurzame projecten worden geïnvesteerd dan in fossiele energieprojecten. Inmiddels verschuiven investeringsfondsen vele miljarden aan kapitaal in de richting van duurzame energie.

Wat betekent dit nu voor Nederland? Het aandeel zonne-energie is in Nederland minder dan 1% van alle elektriciteitsproductie. De groei moet voornamelijk komen van wind op zee en wind op land. De kWh-prijs is daarvan substantieel hoger en voorlopig zal subsidie noodzakelijk blijven. Maar wij zien ook mogelijkheden om de financieringslasten en daarmee de kWh-prijs van windmolenparken te verlagen door bijvoorbeeld grootverbruikers op een andere manier te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Buitenlandse investeerders

Een andere ontwikkeling die we zien is dat buitenlandse investeerders zich steeds vaker melden voor het financieren van Nederlandse windmolenparken op zee. Dat roept vragen op over wie in de toekomst (financieel) eigenaar is van onze energievoorziening. En of er met de financiering van buitenlandse investeerders een nieuwe vorm van buitenlandse afhankelijkheid en geopolitieke spanning zal ontstaan. Het is aan te bevelen goed na te denken met wie je als projectontwikkelaar of als grootverbruiker in zee gaat. Geopolitieke bewegingen kunnen immers van invloed zijn op de energievoorziening en de prijsontwikkeling.

Wilt u meer weten over de veranderingen van het energielandschap en hoe daar op in te spelen als grootverbruiker, neem dan contact met ons op.


Laatste nieuws

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...

Maak resultaten energiebesparing inzichtelijk

Om de gemaakte afspraken in het Energieakkoord te kunnen halen is meer energiebesparing noodzakelijk. Dat concludeerde het kabinet recentelijk in een debat met de Tweede kamer. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan meer van de zakelijke markt te verwachten om energie te besparen. Hij houdt bedrijven daarbij aan de afspraken die zijn gemaakt in het Energieakkoord.

Lees verder ...