Direct verduurzamen

Bij Climex kunt u direct uw organisatie klimaatneutraal maken.

U berekent de CO2-uitstoot van uw organisatie via ‘CO2 berekenen’ en compenseert de CO2-uitstoot via aankoop van CO2-reductiecertificaten (GS-VER’s).

Uw verbruik van elektriciteit zet u om naar duurzaam opgewekte elektriciteit uit wind via aankoop van Garanties van Oorsprong (GVO’s).

CO2-uitstoot compenseren

CO2-uitstoot kan worden gecompenseerd door elders in de wereld te investeren in CO2-reductieprojecten. De hoeveelheid CO2 die door deze projecten wordt gereduceerd wordt door een onafhankelijke instanties berekend, geverifieerd en gecertificeerd. Door deze certificaten te kopen kan CO2-compensatie worden geclaimd.

Climex biedt certificaten van verschillende projecten. Hier kunt u certificaten direct bestellen of u kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Elektriciteit van windmolenparken

De herkomst van de elektriciteit die u verbruikt kunt u helemaal zelf kiezen. Dit doet u door aankoop van Garanties van Oorsprong (GVO’s). Dit zijn certificaten die de herkomst van duurzaam opgewekte elektriciteit precies aangeven. Voorbeelden van herkomst zijn windmolens bij u in de buurt, elders in het land, op zee, of windmolenparken in het buitenland.

Zie hieronder ons aanbod en bestel eenvoudig online of bel met 088-1052100 voor meer informatie.


CO2 berekenen

Om snel de CO2 uitstoot van uw organisatie te berekenen vult u voor de verschillende categorieën de hoeveelheden in. Onderaan wordt het aantal benodigde CO2 certificaten weergegeven om klimaat neutraal te zijn.

Meer informatie

CO2 - GS VER's Afrika

Bijna 3 miljard mensen in de wereld koken hun eten en verwarmen hun huizen met open vuur of inefficiënte cookstoves. Dit resulteert in gezondheidsproblemen voor vrouwen en kinderen en tot luchtvervuiling, ontbossing en meer uitstoot van broeikasgassen. In Afrika zijn verschillende projecten waarmee gezinnen worden voorzien van efficiënte cookstoves. Deze efficiënte cookstoves hebben een verbeterde verbranding en behouden de warmte beter. Een efficiënte cookstove verbruikt jaarlijks 340 kg minder houtskool en reduceert tot 2.2 ton CO2 per jaar. Dit heeft een positieve impact op het milieu en de gezondheid van de lokale bevolking. De cookstoves worden lokaal geproduceerd en door een netwerk van verkopers verkocht.

Meer informatie

CO2 - GS VER's Turkije

Het Istanbul stortgas project is een “zero waste” stortgas project, waarvan CO2-certificaten beschikbaar zijn. In ongecontroleerde stortplaatsen komt veel methaan vrij. Methaan is een broeikasgas dat 21 keer sterker is dan CO2. Methaan heeft ook verbrandingswaarde. Door de stortplaats af te dekken en het methaan af te vangen kan deze worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het Istanbul stortgas project is produceert 50 MWh aan hernieuwbare energie goed voor 175.000 huishoudens in Istanbul. Met de reductie van ruim 500.000 ton CO2, de substantiële bijdrage aan de verbetering van het lokale milieu en de sociale impact heeft het project de “low carbon hero prijs 2015” gewonnen.

Meer informatie

Windenergie uit Nederland

Nederlandse Wind GVO’s zijn afkomstig van elektriciteit opgewekt door Nederlandse windmolenparken. GVO’s kunnen afkomstig zijn van zowel projecten wind op land als wind op zee. Door voor dit type GVO’s te kiezen wordt duurzame energieopwekking in Nederland specifiek gestimuleerd. Dit draagt bij aan het realiseren van de Nederlandse doelen voor de opwek van duurzame energie.

Meer informatie

Windenergie uit Europa

Europese Wind GVO’s zijn afkomstig van elektriciteit die is opgewekt door windmolenparken binnen Europa maar buiten Nederland. GVO’s zijn afkomstig uit bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken of Italië. Aanschaf van dit type GVO’s zorgt ervoor dat de ontwikkeling van duurzame energieopwekking in Europa wordt gestimuleerd. Hiermee wordt bijgedragen aan de transitie naar een duurzaam Europees energielandschap.

Meer informatie