Een kundig adviseur met visie en daadkracht

Provincie Noord-Holland heeft met Climex in opdracht van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) een collectief van acht provincies gevormd. Het collectief heeft met ter zakenkundig advies van Climex een energie inkoopstrategie uitgewerkt, waardoor twee succesvolle aanbestedingen zijn gerealiseerd. De overeenkomsten die daaruit zijn voortgekomen resulteren in: 100% groene elektriciteit uit Nederland; additionaliteit; een kansendossier voor kennisontwikkeling; flexibiliteit
voor inbreng van zelf opgewekte energie; stimulering van innovatie en levering van 100% groen gas.

Climex is voor Noord-Holland en de andere provincies in het collectief de juiste partner geweest om tot een optimale strategie te komen en advies en ondersteuning te bieden tijdens de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen. Daarbij wist Climex middels marktconsultaties de belangen van de deelnemers en de mogelijkheden van de markt uitstekend op elkaar af te stemmen.

De heer Van de Kletersteeg van Climex heeft in het voornoemde proces gestaan voor kennis, kunde, betrokkenheid en reflexie.  Hij heeft zich, binnen een moeilijk speelveld, zeer vasthoudend getoond. Daarnaast is met hem behalve een zakelijke ook een prettige werkverhouding ontstaan. Zijn vaardigheden en eigenschappen hebben in hoge mate bijgedragen aan het succes van het project.

P.J. (Paul) Rutte, Innovatiemanager/projectleider CEP, Provincie Noord-Holland