Verduurzaming energie ruimschoots gehaald binnen gestelde budgetten en tijdslijnen

KPN realiseert ambitieuze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook op het gebied van energieverbruik zijn wij ambitieus: 100% van het totale energieverbruik wordt duurzaam opgewekt. De inkoop van duurzame energie hebben wij voor een deel uitbesteed aan Climex.

Hun innovatieve inkoopmethodes in combinatie met de sterke positie in deze markt en realistische oplossingen hebben er aan bijgedragen dat wij op een effectieve manier onze duurzaamheidsdoelstellingen voor energie hebben behaald. Wij ervaren Climex als een professionele partij die duidelijk communiceert en afspraken nakomt.

Marga Blom, Manager Energy Management, KPN