Consultancy

Climex is al meer dan tien jaar actief op de Nederlandse energiemarkt en kent er de weg. Die kennis en ervaring zetten we in om grootverbruikers van energie, zoals bedrijven, gemeenten en provincies, te adviseren op het gebied van energie-inkoop en verduurzaming van hun energieverbruik.

Samen met onze klanten werken wij aan realistische inkoopstrategieën om invulling te geven aan hun duurzaamheidsambities. We bieden daarvoor advies en ondersteuning op het gebied van:

  • EU-aanbestedingen voor elektriciteit en aardgas
  • Verduurzaming energie
  • Prijsrisico-management
  • Inkoopstrategiebepaling
  • Programma flexibel vermogen
  • Inkoopcollectieven
  • Power Purchase Agreement-onderhandelingen