Actuele kennis van de markt en de Europese aanbestedingswetgeving

Gemeente Rotterdam stelt hoge kwaliteitseisen aan haar leveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaamheid en social return. Voor de levering van elektriciteit en aardgas betekent dit het vinden van de juiste balans tussen wat wij willen en wat energieleveranciers kunnen aanbieden. Climex heeft met haar kennis van de energiemarkten en aanbestedingswetgeving sterk bijgedragen aan het succes van onze aanbestedingen.

De gemeente Rotterdam verbruikt ongeveer 100 GWh elektriciteit en zo’n 10 miljoen kuub aardgas per jaar. Climex heeft geadviseerd en ondersteuning gegeven bij het schrijven van de aanbesteding en nota van inlichtingen. Ze zijn daarbij een effectieve gesprekspartner gebleken in het formuleren van voorwaarden en bij het beantwoorden van vragen. De aanbesteding is binnen vooraf gestelde tijdslijnen op efficiënte wijze afgesloten met een Climex online veiling. Bij deze veiling werden alle leveranciers met elkaar in een gelijke competitie gesteld, wat heeft geresulteerd in een optimaal resultaat.

Ook voor de verduurzaming van onze energieverbruiken vinden wij in Climex een kundige adviseur voor innovatieve en realiseerbare oplossingen met een sterk netwerk van leveranciers.

Peter Steenhuis, Contractmanager voor Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, Gemeente Rotterdam