Climex sluit samenwerking met Tocardo

Tocardo, producent van getijde-turbines, en Climex sluiten een overeenkomst tot samenwerking. Climex helpt daarbij Tocardo met de realisatie van het Oosterschelde-getijdeproject. Climex onderhandelt een langetermijnafname-contract uit voor de te produceren elektriciteit (PPA) met een beursgenoteerde eindverbruiker en helpt de projectfinanciering te structureren. De PPA verschaft de gewenste kredietwaardigheid van toekomstige kasstromen waarmee de kosten van de financiering kunnen worden verlaagd. Deze constructie is het startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen die de energietransitie kunnen stimuleren.