CO2 berekenen

Om snel de CO2 uitstoot van uw organisatie te berekenen vult u voor de verschillende categorieën de hoeveelheden in. Onderaan wordt het aantal benodigde CO2 certificaten weergegeven om klimaat neutraal te zijn.


Stap 1: Wat is uw elektriciteitsverbruik per jaar

Het elektriciteitsverbruik is te achterhalen via uw elektriciteitsrekening. Uw energiebedrijf stuurt u elk jaar een overzicht met het totale verbruik over het afgelopen jaar.

Stap 2: Wat is uw gasverbruik per jaar?

Het gasverbruik is te achterhalen via uw gasrekening. Uw energiebedrijf stuurt u elk jaar een overzicht met het totale verbruik over het afgelopen jaar.

Stap 3: Wat is uw verbruik van uw eigen wagenpark?

Het verbruik van uw eigen wagenpark (en eventueel van generatoren) kunt u meten aan de hand van de liters diesel, benzine of LPG die zijn verbruikt.

Stap 4. Heeft uw bedrijf zakenreizen per vliegtuig gemaakt?

De Climex CO2 Calculator onderscheidt vijf verschillende afstanden van vliegreizen. Het betreft hierbij retourvluchten. Indien u met meerdere medewerkers van uw bedrijf een vliegreis heeft gemaakt, telt u deze bij elkaar op. Een vliegreis met vier personen telt dan dus als vier vliegreizen.

Hoeveel vliegreizen hebben de medewerkers van uw bedrijf het afgelopen jaar gemaakt binnen Europa?

Op kleine afstand van Europa? Bijvoorbeeld de Canarische eilanden, Noord Afrika, Turkije en Midden Oosten

Op middellange afstanden buiten Europa? Bijvoorbeeld India, Kenya, VS, Canada, Mexico

Op lange afstand buiten Europa? Bijvoorbeeld Thailand, China, Midden en Noordelijke helft Zuid-Amerika, Zuid-Afrika

Op zeer lange afstanden? Bijvoorbeeld Indonesië, Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Argentinië

Totaal Aantal Aan te Schaffen VER's:


Bronnen

De Climex CO2 Calculator gebruikt de conversiefactoren van de CO2-Prestatieladder (elektriciteit, gas, diesel, benzine en lpg) en Milieucentraal (vliegreizen).