Disclaimer

De informatie op deze website is samengesteld uit bronnen die verondersteld worden betrouwbaar te zijn, zonder dat deze informatie is geverifieerd door Climex. Climex staat niet garant en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op de website of de informatie waarnaar de website verwijst.

Er mogen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website. De website zal nooit een basis zijn voor het aangaan van (contractuele) verplichtingen of verbintenissen, tenzij dat expliciet is vermeld.

Climex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies direct of indirect voortkomend uit gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is gesteld of waarnaar de website verwijst.

Climex garandeert niet dat de website foutloos en zonder storing functioneert.