Laatste nieuws

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder

Een kundig adviseur met visie en daadkracht

Provincie Noord-Holland heeft met Climex in opdracht van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) een collectief van acht provincies gevormd. Het collectief heeft met ter zakenkundig advies van Climex een energie inkoopstrategie uitgewerkt, waardoor twee succesvolle aanbestedingen zijn gerealiseerd. De overeenkomsten die daaruit zijn voortgekomen resulteren in: 100% groene elektriciteit uit Nederland; additionaliteit; een kansendossier voor kennisontwikkeling; flexibiliteit
voor inbreng van zelf opgewekte energie; stimulering van innovatie en levering van 100% groen gas.

Lees verder