Structuur in grillige energiemarkt

25 februari 2016

De prijzen op de energiemarkten laten momenteel een sterk neerwaartse trend zien. De alsmaar dalende olieprijs, die onlangs het laagste niveau aantikte in bijna dertien jaar, trekt de prijzen voor gas- en elektriciteitscontracten omlaag. Begin vorig jaar was de marktconsensus dat de energieprijzen juist zouden stijgen, maar het tegendeel bleek waar. Wat is nu het juiste moment en de beste strategie om energieprijzen vast te zetten?

Net als voor financiële commodities geldt dat prijsbewegingen zich moeilijk laten voorspellen. Om niet geheel blootgesteld te staan aan de grillen van de markt kunnen grootverbruikers ervoor kiezen om een inkoopstrategie te volgen die aansluit bij het risicoprofiel van hun organisatie. Climex helpt grootverbruikers in het proces om tot een optimale inkoopstrategie te komen door het uitvoeren van een prijsrisicomanagement-analyse.

Climex rekent met een geavanceerd programma en op basis van historische prijsgegevens en Monte Carlo simulaties (waarbij een fysiek proces niet één keer maar vele malen wordt gesimuleerd, steeds met andere startcondities) de verwachte uitkomsten uit van verschillende inkoopstrategieën. Dit doen we op basis van het verbruiksprofiel van de grootverbruiker. De uitkomsten van verschillende strategieën zetten wij naast elkaar. Deze uitkomsten geven een goed inzicht in mogelijke energiekosten.

Risicoprofiel

Vervolgens definiëren we een risicoprofiel van de organisatie. Dat geeft onder andere aan wat de prijssensitiviteit is, dus hoe groot het effect is van een prijsstijging op budgetten of op het rendement van de organisatie. Het risicoprofiel is voor iedere organisatie verschillend. De resultaten van de prijsrisicomanagement-analyse kunnen vervolgens worden gebruikt om een gemotiveerd besluit te nemen over de te hanteren inkoopstrategie.

Bij prijsrisicomanagement gaat het dus niet over wel of niet speculeren op prijsbewegingen, maar om het verkrijgen van beter inzicht van mogelijke kosten, het definiëren van het risicoprofiel van de organisatie om vervolgens objectief te anticiperen op prijsbewegingen.

Wilt u uw inkooporganisatie verder professionaliseren met een gedegen en goed beargumenteerd inkoopbeleid, of uw huidige inkoopbeleid laten beoordelen, neem dan contact met ons op.


Laatste nieuws

Verhuisbericht

Per 24 april verhuizen wij van ons kantoor in Amsterdam-Zuidoost naar ons nieuwe kantoor in Naarden Vesting. Ons nieuwe adres is: Bussummerstraat 3, 1411 PK te Naarden. Voor een routebeschrijving klik hier.

En per 11 mei zijn wij bereikbaar via ons nieuwe telefoonnummer 088-1052100. Tot die tijd blijven wij bereikbaar op onze huidige telefoonnummers.

Lees verder ...

Discussie over duurzame energie-inkoop grootverbruikers heeft verkeerde focus

Nederlandse groene stroom is nog altijd schaarser dan we zouden willen, bleek onlangs weer uit onderzoek van SOMO en Greenpeace. Veel gemeenten in Nederland, grootverbruikers van energie, vergroenen hun grijze stroom met ‘foute’ buitenlandse garanties van oorsprong (‘GVO’s of groencertificaten’) stelden de onderzoekers in hun rapport ‘Kortsluiting op de markt voor groene energie’.

Lees verder ...

Wat bepaalt de duurzaamheid van een energieleverancier?

Het is inmiddels een terugkerend fenomeen: de ranglijsten die bepalen welk bedrijf de meest duurzame energieleverancier van Nederland is. En die ranglijsten leiden vaak tot veel discussie over wat nu precies duurzame en minder duurzame energieleveranciers zijn. De vraag is daarom: wat zijn nu de criteria om te bepalen hoe duurzaam een energieleverancier is. En zijn die criteria werkbaar?

Lees verder ...