Geschiedenis

Climex is ontstaan in 2002 als eerste mondiale beurs voor environmental commodities. Later is EnergieKeuze, het eerste Nederlandse veilingplatform voor energiecontracten, geïntegreerd. Hieronder leest u de weg die Climex heeft afgelegd.

jan 2016
Publicatie rapport

Publicatie rapport

10 januari 2016

Rapport: ‘How large energy consumers can power the energy transition’. Dit rapport is een resultaat van onderzoek uitgevoerd door Accenture en Climex. Het rapport geeft naast belangrijke conclusies uit het onderzoek ook een aanzet voor nieuwe businessmodellen die een impuls kunnen geven aan de energietransitie.

jun 2015
Dutch Energy Day

Dutch Energy Day

25 juni 2015

Climex presenteert de belangrijkste conclusies uit haar onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Accenture, naar het veranderende energielandschap. De Dutch Energy Day is een jaarlijks evenement georganiseerd door Energeia en Montel.

feb 2015
Uitbreiding energiebeheer

Uitbreiding energiebeheer

1 februari 2015

Climex start met energiebeheeractiviteiten, waaronder digitaal beheer van energie-aansluitingen, factuurcontrole en rapportages van verbruiken. Climex maakt voor deze diensten gebruik van het systeem DB energie.

nov 2014
Prijsrisicomanagement

Prijsrisicomanagement

18 november 2014

Climex adviseert grootverbruikers over de marktrisico’s van elektriciteit en aardgas en analyseert de risicoprofielen van de organisaties. Met behulp van een geavanceerd prijsanalyseprogramma berekent Climex uitkomsten van verschillende inkoopstrategieën. Hiermee wordt o.a. inzicht gegeven in prijsrisico’s en de prijsgevoeligheid van de organisatie om daarmee tot een optimale inkoopstrategie te komen.

okt 2014
Accenture en Climex onderzoeken Nederlands energielandschap

Accenture en Climex onderzoeken Nederlands energielandschap

1 oktober 2014

Accenture en Climex starten samen een onderzoek naar het veranderende energielandschap. Daarbij nemen zij het EnergieAkkoord als uitgangspunt en analyseren de ontwikkelingen van de vraag en aanbodzijde van de markt. Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe tot nieuwe businessmodellen te komen die de energietransitie een impuls kunnen geven.

apr 2014
Verzelfstandiging van Climex

Verzelfstandiging van Climex

1 april 2014

Directeur Jeroen van de Kletersteeg neemt via zijn holdingmaatschappij Green Ventures BV de aandelen van Climex over van Rabobank en wordt daarmee zelfstandig eigenaar. Rabobank International blijft haar support aan Climex voortzetten in de vorm van de Escrow & Settlement functie, waarmee zij grotere transacties van Climex afwikkelt.

mrt 2014
Eerste platform voor duurzame energie

Eerste platform voor duurzame energie

31 maart 2014

Climex lanceert het eerste handelsplatform voor duurzame energie uit Nederland. Het platform biedt producenten van duurzaam opgewekte elektriciteit de mogelijkheid om de garanties van oorsprong aan de Nederlandse consumenten aan te bieden. Het platform is bedoeld voor de grootverbruikers die elektriciteit van een specifieke opwekinstallatie willen afnemen. Naast garanties van oorsprong worden ook CO2-reductiecertificaten van diverse projecten aangeboden. Het platform geeft antwoord op de toenemende vraag om transparantie in het (lokale) aanbod van duurzaam opgewekte energie.

 

okt 2013
Ondertekening van het EnergieAkkoord

Ondertekening van het EnergieAkkoord

1 oktober 2013

Om de Europese doelen voor 2020 te behalen wordt een breed gedragen akkoord gesloten om de energietransitie in Nederland op gang te brengen. Een belangrijk doel van het akkoord is een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020 en een verdere stijging naar 16 procent in 2023. Climex neemt de verdere verduurzaming van het energielandschap op als centraal thema in nieuwe productontwikkelingen.

apr 2013
Climex sluit samenwerking met Tocardo

Climex sluit samenwerking met Tocardo

22 april 2013

Tocardo, producent van getijde-turbines, en Climex sluiten een overeenkomst tot samenwerking. Climex helpt daarbij Tocardo met de realisatie van het Oosterschelde-getijdeproject. Climex onderhandelt een langetermijnafname-contract uit voor de te produceren elektriciteit (PPA) met een beursgenoteerde eindverbruiker en helpt de projectfinanciering te structureren. De PPA verschaft de gewenste kredietwaardigheid van toekomstige kasstromen waarmee de kosten van de financiering kunnen worden verlaagd. Deze constructie is het startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen die de energietransitie kunnen stimuleren.

jan 2012
Meer online veilingen voor GVO's en VER's

Meer online veilingen voor GVO's en VER's

1 januari 2012

Climex breidt haar online veiling activiteiten verder uit met inkoopveilingen voor Garanties van Oorsprong (certificaten voor duurzaam opgewekte elektriciteit) en CO2-reductiecertificaten.

jun 2011
Climex introduceert nieuwe business propositie

Climex introduceert nieuwe business propositie

1 juni 2011

Wanneer begin 2011 de Europese Commissie alle nationale registers tijdelijk sluit en leveringen van emissierechten tijdelijk niet mogelijk zijn, besluit Climex om een nieuwe business propositie te introduceren en haar spot-platform voor EUAs en CERs te staken. Snel daarna stoppen ook andere Europese beurzen hun activiteiten. Climex integreert onder nieuw management de dochteronderneming EnergieKeuze. Vanaf dat moment bedient Climex haar klanten met energie-inkoop activiteiten, verduurzaming en CO2-compensatie. Climex maakt daarbij gebruik van haar online veilingplatformen en ontwikkelt verschillende nieuwe en innovatieve producten en diensten.

jan 2011
Climex volledig onder de vleugels van Rabobank

Climex volledig onder de vleugels van Rabobank

1 januari 2011

Begin 2011 wordt Jeroen van de Kletersteeg aangesteld als nieuwe directeur. Hij brengt Climex volledig onder de vleugels van Rabobank International.

jan 2007
EnergieKeuze wordt ondergebracht bij Climex

EnergieKeuze wordt ondergebracht bij Climex

6 januari 2007

EnergieKeuze, een dochteronderneming van TenneT, wordt in 2007 ondergebracht bij dochter Climex. EnergieKeuze is de handelsnaam van European Energy Auction BV. EnergieKeuze is een zelfstandige onderneming die grootverbruikers van elektriciteit en aardgas helpt bij het selectieproces van leveranciers. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een zelf ontwikkeld online veilingplatform.

jan 2005
Invoering van het EU-ETS

Invoering van het EU-ETS

6 januari 2005

Het Europese emissiehandelssysteem treedt in werking. Het is het belangrijkste instrument om broeikasgasemissies binnen de Europese Unie te reduceren, op een kosteneffectieve manier. Het systeem is in 28 landen actief en dekt inmiddels 45 procent van de broeikasgasemissies binnen de Europese Unie. Climex fungeert vanaf het begin als mondiale beurs voor spot-transacties in emissierechten.

jun 2004
Introductie beurs voor CO2-emissierechten

Introductie beurs voor CO2-emissierechten

18 juni 2004

In 2004 introduceert Climex de eerste mondiale beurs voor handel in CO2-emissierechten.

jan 2003
Oprichting van New Values BV

Oprichting van New Values BV

6 januari 2003

TenneT en Rabobank richten samen de joint venture New Values BV op om gezamenlijk een marktplaats te bieden voor transparante handel in NOX certificaten en later CO2-rechten. New Values BV fungeert als eerste mondiale beurs voor spot-transacties en introduceert in 2004 de handelsnaam Climex, een afgeleide voor ‘Climate Exchange’.

mei 2002
Liberalisering van de energiemarkt

Liberalisering van de energiemarkt

6 mei 2002

Liberalisering energiemarkt voor middelgrote verbruikers in Nederland. Bedrijven kunnen zelf kiezen voor een energieleverancier en kunnen daarvoor gebruik maken van het online veilingplatform van EnergieKeuze.

jan 2001
Oprichting van EnergieKeuze

Oprichting van EnergieKeuze

6 januari 2001

EnergieKeuze is een zelfstandige onderneming die grootverbruikers van elektriciteit en aardgas helpt bij het selectieproces van leveranciers. Het bedrijf ontwikkelt het eerste online veilingplatform voor energiecontracten. Later wordt EnergieKeuze overgenomen door TenneT.