Klimaattop Parijs markeert omslagpunt

January 2, 2016

De klimaattop in Parijs in de laatste maand van 2015 heeft geleid tot duidelijk afspraken om de opwarming van de aarde te beperken. Het akkoord, waarover meer dan 190 landen in totaal vier jaar hebben onderhandeld, markeert een omslagpunt in de energiesector.

Het laat zien dat het klimaatprobleem inmiddels wereldwijd wordt erkend en de gevolgen hebben een kostprijs gekregen. Daardoor is de urgentie om in actie te komen is toegenomen.

Niet alleen in de politiek is deze boodschap aangekomen. In mei van vorig jaar riepen 2.000 topmensen uit het internationale bedrijfsleven al gezamenlijk op tot versnelde de-carbonisatie. Ook zagen we in 2015 de eerste desinvesteringen van institutionele investeerders die zich afwenden van bedrijven actief in de fossiele brandstoffen industrie.

Nederland zal op zijn beurt nog flinke stappen moeten zetten om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te realiseren. Wij als Climex zien dat steeds meer Nederlandse organisaties in de publieke en dienstverlenende sector hernieuwbare energie een belangrijk onderdeel hebben gemaakt van hun bedrijfsstrategie waardoor de vraag naar groene elektriciteit en groen gas stijgt.

Samen met onze klanten zoeken we naar manieren en business modellen om de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten te stimuleren, zodat het aanbod aan kan sluiten op de vraag en Nederland dichter bij de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Energieakkoord komt.