Laatste nieuws

Hoewel Nederland binnen Europa achterloopt bij de verduurzaming van zijn energielandschap, behoren de grootverbruikers van energie in ons land tot de duurzaamste in Europa, blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Climex en Accenture.

Het rapport “How large energy consumers can power the Energy Transition” is nu beschikbaar.

Lees verder

Climex ziet de vraag naar ‘duurzaam aardgas’ toenemen. In de praktijk is aardgas dat duurzaam is opgewekt slechts beperkt beschikbaar. Er is bovendien onduidelijkheid over het product en de prijs is navenant hoog. Een interessant alternatief is om de CO2-uitstoot die bij verbranding van aardgas vrijkomt via CO2-reductieprojecten in ontwikkelingslanden te compenseren.

Lees verder

Een professionele adviseur met sterke visie op de transitie van het energielandschap

Accenture heeft in samenwerking met Climex onderzoek gedaan naar het veranderende energielandschap van Nederland. In Climex vonden wij een partner met dieptekennis van de energiemarkt en met name van het gedrag van grootverbruikers. De resultaten van het onderzoek hebben wij met Climex verwerkt in een rapport.

Lees verder