Laatste nieuws

Nederlandse bedrijven en overheden zoeken naar mogelijkheden om klimaatneutraal te ondernemen. Dit kan o.a. door de CO2-uitstoot te compenseren en door duurzaam opgewekte energie te verbruiken.

Vanaf vandaag kunnen bedrijven en organisaties via de Climex website hun totale CO2-uitstoot berekenen en direct compenseren.

Via de rekenmodule op de website kan het jaarlijkse energieverbruik worden ingevuld, samen met andere componenten zoals het brandstofverbruik van het wagenpark. De module berekent hoeveel CO2-certificaten nodig zijn om de uitstoot volledig te compenseren en zo klimaatneutraal te ondernemen.

Lees verder

Overheden en overheidsinstanties zijn verplicht om duurzaam in te kopen. Voor de inkoop van elektriciteit en aardgas gelden vaak aanvullende wensen vanuit de organisatie om bij te dragen aan ‘additionaliteit’. Dit betekent dat die partijen willen bijdragen aan de realisatie van nieuwe duurzame opwekinstallaties zoals windmolens. In de praktijk blijkt men hierin vaak gehinderd te worden door de Europese Aanbestedingswetgeving.

De Aanbestedingswet wijzigt deze zomer waardoor meer ruimte ontstaat voor innovatief en duurzaam inkopen.

Nieuw in de Aanbestedingswet is het ‘innovatiepartnerschap’, een nieuwe procedure, die de weg vrijmaakt voor nieuwe inkoopmethodes op het gebied van energie.

Lees verder

Een professionele adviseur met sterke visie op de transitie van het energielandschap

Accenture heeft in samenwerking met Climex onderzoek gedaan naar het veranderende energielandschap van Nederland. In Climex vonden wij een partner met dieptekennis van de energiemarkt en met name van het gedrag van grootverbruikers. De resultaten van het onderzoek hebben wij met Climex verwerkt in een rapport.

Lees verder